ANSÖK

Försök att formulera din ansökan så kort och enkelt som möjligt. Vi förväntar oss inte en fullständig redogörelse för projektet eller stipendiet. Gör bara en enkel men realistisk uppskattning av hur mycket projektet förväntas kosta. Dela upp din ansökan i följande delar:

 

Idé och Ändamål

På vilket sätt passar din projektidé in i Gudruns vision gällande Stiftelsen? Alla Stiftelsens visioner måste INTE vara uppfyllda, men några av grundidéerna. Se Stiftelsens vision HÄR.

 

Bakgrund

Hur ser bakgrunden ut för din projektidé? Vilka kriterier uppfylls om projektet genomförs? Viktigt är också att projektet har en långsiktig grundtanke som stöder textilt skapande gärna utifrån ett nordiskt perspektiv, i alla fall under Stiftelsens första verksamma år. Viktigt är också att du redogör för vilken förväntad nytta som uppnås med projektet. 

 

Ansökan avser

Följande person/personer finns bakom ansökan. Ange namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter samt ett CV för var och en av de som ska arbeta med projektet.

 

Tider för ansökan

Aktuella datum under 2019:
Första ansökningstiden sträcker sig till 31 december 2019. Före 31 januari 2020 får de ansökande information om projektet gått vidare till nästa steg. Stiftelsens styrelse meddelar den 17 mars 2020 vilka som fått sin ansökan beviljad/avslagen. Motivering gällande beviljat anslag publiceras på Stiftelsens hemsida.

 

Aktuella datum under 2020:

Ansökningstiden pågår mellan 1 maj-30 juni 2020. Den 31 juli informerar stiftelsen de ansökande om projektet gått vidare till nästa steg. I mitten av oktober meddelas vem som fått sin ansökan beviljad/avslagen.

 

Skicka in din ansökan

Skicka din ansökan antingen i form av ett brev eller som ett mail. Alla ansökningar kommer att behandlas konfidentiellt fram till att en ansökan har beviljats, vilket sker i samband med publiceringen av besluten. Frågor skickas till Stiftelsens kontaktpersoner, som Ni hittar HÄR.

Då du skickar din ansökan till oss medger du också att den publiceras i enlighet med våra regler för GDPR.

 

Stiftelsen Gudrun Sjödén Foundation
c/o Gudrun Sjödén 
Bastugatan 31 2tr 
118 25 Stockholm 
Mail: foundation@gudrunsjoden.se