DOTTERBOLAG


Gudrun Sjödén Foundation har ett helägt dotterbolag, Gudrun Sjödén AB, vilken ingår i företagets långsiktiga investeringsstrategi och förvaltning.
 

I Gudrun Sjödén Foundation finns SEK 3 miljoner i tillgångar, som i samband med skapandet av stiftelsen, skänktes av Gudrun Sjödén som privatperson.