VÅR HISTORIA


Varumärket Gudrun Sjödén startades 1976 utifrån idén ’kläder av god design i naturmaterial, sköna färger, kombinerbara på kort (med övriga plagg i säsongens sortiment) och på lång sikt (flera år). En grundläggande idé, som fortsätter att finnas kvar i företaget och som på lång sikt också ska leva kvar bl a via Stiftelsen Gudrun Sjödén Foundation. Gudruns personliga ställningstagande gällande naturmaterial, färger och design samt hållbarhet tror vi fortsatt kommer att stödjas med medel från denna stiftelse.

 

På 2000-talet förflyttar vi vårt fokus till den globala digitala världen via en webshop som sköter kontakten med alla våra kunder och tilltänkta kunder, som finns i världen. Kunder som gillar våra värderingar, vår kultur och vill vara en del av Gudruns Universum. Med stiftelsens alla möjligheter hoppas vi hos Gudrun Sjödén kunna stödja och inspirera många kvinnor i valet av projekt och verksamheter.
 

Varumärket och våra kärnvärden

Beskriver vi så här i vår varumärkesmanual:

 

GRÖNT 
   - Allt vi gör ska bottna i ett hållbart agerande i alla led av vår verksamhet. 
 

UNIKT 
   - Vi har alltid och ska alltid separera oss från konkurrensen genom att skapa produkter och möten med kunden som skiljer sig från alla andra. 
 

DESIGN 
   - Allt vi gör ska präglas av god form och våra butiker ska andas vårt formspråk. 
 

ROLIGT 
   - Vi jobbar hårt och målmedvetet och för att vi ska kunna göra det - lägger vi stor vikt vid att utveckla arbetsklimat och trivsel. Bra idéer skapas i harmoniska miljöer.


UTVECKLING 
   - Vi lever i en föränderlig värld där vi ständigt måste utmana oss själva att utforska nya möjligheter och vara nyfikna. 
 

NYTTA 
   - Vi arbetar utifrån en gedigen tanke om enkelhet i form och funktion.