STYRELSEN


Stiftelsen Gudrun Sjödén Foundation bildades i juni 2019. Stiftelsens syfte är att främja design och hantverk, global hållbarhet, vetenskaplig forskning inom det textila området, samt att främja kvinnligt entreprenörskap och annan likvärdig verksamhet. Målet uppnås genom stipendier eller andra bidrag till personer och organisationer i Sverige eller internationellt.  
Av registreringsbeviset för stiftelsen, utfärdat av Länsstyrelsen Stockholm, framgår stiftelsens ändamål, regler och stiftelsestyrelsens sammansättning.  
Stiftelsen förvaltas av en styrelse som består av tre ledamöter och tre suppleanter.  

 

I styrelsen ingår följande:
 

Ledamöter
Gudrun Sjödén, ordförande
Elisabet Cedersund 
Björn Ulvgården 

Suppleanter
Ann Adelsson 
Tobias Sjödén 
Truls Hebrandt