PERSONUPPGIFTSPOLICY


Stiftelsen Gudrun Sjödén Foundation, organisationsnummer 802481-2151, adress c/o Gudrun Sjödén, Bastugatan 31, 118 25 Stockholm, är personuppgiftsansvariga. 

 

Stiftelsen ger stipendier till sökande i enlighet med stadgarna. Stiftelsen samlar in och behandlar de personuppgifter som framgår i ansökningsblanketten med bilagor för att kunna bedöma ansökningen och besluta om stipendium - detta är laglig grund för behandlingen. Uppgifterna gallras 1 år efter att stipendiet är avslutat, med undantag för de uppgifter som enligt lag måste bevaras längre (i allmänhet sju år). Om ansökan avslås gallras uppgifterna efter avslutad behandling av ansökningarna.

 

Personuppgifterna lämnas inte ut till någon annan utöver vad som behövs för att kunna administrera stipendieförfarandet (namn, födelsedatum, adress, kontonummer, information om erfarenhet och färdigheter, eventuellt fotografi m.m.).

 

Den registrerade har rätt att vända sig till Gudrunstiftelsen och begära tillgång till de personuppgifter som stiftelsen behandlar. Gudrunstiftelsen ska förse den registrerade med en kostnadsfri kopia, vid eventuella extra kopior kan stiftelsen komma att ta ut en administrationsavgift. Den registrerade har även rätt till rättelse av felaktiga uppgifter samt få personuppgifter raderade. Men raderas personuppgifter kan ansökan inte behandlas. Den registrerade har rätt att rikta klagomål till Datainspektionen. 

 

Gudrunstiftelsen förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera Personuppgiftspolicyn. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Gudrunstiftelsen informera om detta på lämpligt sätt.

 

Kontaktuppgifter till stiftelsen framgår av fliken KONTAKT på denna webbplats.