OM STIFTELSEN

Gudrun Sjödén Foundation skapades och godkändes av Länsstyrelsen i Stockholms län 5 juni 2019. Gudruns vision är att mera långsiktigt bevara och vidmakthålla de idéer som finns bakom varumärket Gudrun Sjödén. Vi i styrelsen för Stiftelsen tror att detta skapas genom att stödja projekt med idéerna som finns bakom stiftelsens vision: 
 

  • Design och hantverk
  • Gröna och globala värden
  • Kvinnligt entreprenörskap
  • Textil forskning


Vi har som avsikt att mestadels bevilja mindre belopp i huvudsak 50.000.- till 150.000.-.  Vi kommer också att emellanåt bevilja stipendier för deltagandet i kurser och seminarier, i Sverige och andra länder.