HEJ!

Vår vision är att långsiktigt stödja och verka genom anslag/stipendier för:
 
  • Design och hantverk
  • Gröna och globala värden
  • Kvinnligt entreprenörskap
  • Textil forskning

 

Vi tror att det är viktigt att visa vägen för alla (färgstarka) kvinnor (och män) hur utvalda projekt och det goda exemplet kan förändra människors situation i världen. Vi tror också att design och hantverk är en viktig del, som inte får utarmas i den allt snabbare masskonsumtionen och den kortsiktiga vinningen i företag och de enskilda människans konsumtion. 

 

Stockholm i november 2019